Klachtenregeling

In onze praktijk schenken we veel aandacht aan de kwaliteit van de behandelingen. Wij als team voeren ons werk zo zorgvuldig mogelijk uit. Toch zijn menselijke fouten of vergissingen niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat je iets niet goed hebt begrepen of dat je het idee hebt dat er niet voldoende naar je is geluisterd. Als dit het geval is, horen we dat graag zodat we onszelf kunnen blijven verbeteren.

 

Het belangrijkste doel van de klachtenregeling is het wegnemen van het ongenoegen. Bovendien willen we soortgelijke klachten natuurlijk voorkomen. Je kunt bij ons terecht met klachten over de behandeling, over de behandelende orthodontist of over één van onze teamleden.

 

Mocht je ontevreden zijn, dan kun je dit bespreken met de orthodontist of één van onze collega’s. Je kunt de klacht ook melden via het klachtenformulier.

 

Mocht het onverhoopt niet lukken om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kun je ook gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, waarbij onze praktijk is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

Nog een andere vraag?
Neem dan contact met ons op.