Veelgestelde vragen

Net als andere tandheelkundige en medische behandelingen brengt een orthodontische behandeling veel vragen met zich mee. Met een uitgebreid consult en behandelplan proberen we de meeste vragen te beantwoorden. De meest gestelde vragen hebben we hier verzameld.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste leeftijd voor een beugel?

De meeste orthodontiebehandelingen starten wanneer je nog in de groei bent, zo tussen de negen en dertien jaar. In sommige gevallen is het beter om al wat eerder te beginnen, zelfs nog voor het wisselen. Dit kan de orthodontist het beste inschatten. Bij twijfel kun je altijd een afspraak voor een consult maken. Ook volwassenen zijn van harte welkom voor een beugel. Je kunt op elke leeftijd profijt hebben van een beugel.

Hoe lang duurt een beugelbehandeling?

Een gemiddelde beugelbehandeling duurt twee jaar. De duur van de behandeling hangt af van de beginsituatie, de eventuele groei en hoe goed de beugel gedragen wordt en of de afspraken netjes worden nagekomen.

Doet een beugel pijn?

Het plaatsen van de beugel doet geen pijn. Wel kunnen de tanden en kiezen de eerste dagen wat gevoelig zijn. Dit komt door de druk van de beugel. Als het erg gevoelig is, dan kan je een paracetamol nemen. Na een paar dagen gaat deze pijn over. Ook kan de beugel op het begin wat scherp aanvoelen. Hiervoor krijg je was mee.

Hoeveel kost een beugel?

Dit is afhankelijk van de duur en het soort behandeling. Gemiddeld kost een orthodontiebehandeling tussen de €2.500 en €3.500. De kosten zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bestaan er onzichtbare beugels?

Bij ons in de praktijk is er de mogelijkheid om voor witte brackets in plaats van de gebruikelijke metalen brackets te kiezen. Deze brackets zijn vaak wel iets duurder en niet voor elke patiënt een verstandige keuze. De orthodontist kan hierover meer vertellen. Daarnaast bieden we ook Invisalign aan. Invisalign corrigeert je gebit met behulp van een aantal bijna onzichtbare, uitneembare aligners die speciaal voor jou op maat worden gemaakt.

Heb ik een verwijzing van mijn tandarts nodig?

Je hebt geen doorverwijzing nodig! Als je deze wel hebt gekregen van je tandarts, is het handig dit tijdens het eerste bezoek mee te nemen.

Moeten er kiezen getrokken worden voor een beugelbehandeling?

Dit is slechts in enkele gevallen nodig. Vaak moet de orthodontist ruimte maken om scheve tanden met een beugel recht te kunnen zetten. Aan de hand van gebitsmodellen en röntgenfoto's beoordeelt de orthodontist of het echt nodig is om kiezen te trekken en zo ja welke er dan het best getrokken kunnen worden.

Is er een wachtlijst?

Maak op korte termijn een afspraak. Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Het is mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken voor een eerste consult.

Waarom kunnen behandelingen niet buiten schooltijd plaatsvinden?

Het merendeel van onze patiënten bestaat uit schoolgaande jeugd. Het is daarom onmogelijk afspraken altijd buiten schooltijd te maken. Wettelijk is de school overigens verplicht vrij te geven voor bezoeken aan de orthodontist. Veel ouders maken zich bij de start van de behandeling zorgen over het schoolverzuim ten gevolge van de orthodontische behandeling. In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen, zeker wanneer de beugel eenmaal geplaatst is.

Huisregels

Persoonlijke gegevens

Nieuwe patiënten dienen een geldig legitimatiebewijs en een verzekeringspas te overhandigen bij de eerste afspraak. Wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals adres, verzekering, telefoonnummer en/of emailadres dien je zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wijzigingen in de gezondheid en/of medicatie dien je altijd aan ons door te geven. Voor het eerste bezoek ontvang je een verzoek om digitaal een gezondheidsvragenlijst in te vullen (medische anamnese); deze vragenlijst dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden (om mogelijke complicaties te voorkomen).

Mondhygiëne

Een goede mondhygiëne is de basis voor een succesvolle orthodontische behandeling; er moet minstens 2x per dag goed gepoetst worden met een fluoride houdende tandpasta.
Als er 3x gewezen moet worden op een slechte mondhygiëne, dan behouden wij ons het recht de behandeling te staken, ongeacht het stadium.

Beugel mee

Neem bij alle afspraken alle beugels mee
Beugel vergeten -> nieuwe afspraak

Motivatie en medewerking

Overtuigd en goed gemotiveerd zijn voor de orthodontische behandeling. Apparatuur dient volgens voorschrift gedragen te worden. Indien er sprake is van losse en/of kapotte onderdelen moet dit altijd gemeld worden zodat er volgende tijd is dit tijdens de afspraak te herstellen. Voor onaangekondigde kapotte apparatuur moet soms een nieuwe afspraak worden ingepland.

Afspraak = afspraak

Te laat? Erg vervelend, ook voor degene na jou; het kan zijn dat er een nieuwe afspraak ingepland moet worden. Ben je verhinderd? Meld dit uiterlijk 24 uur van te voren. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Telefoon

Wij verzoeken je vriendelijk de telefoon op stil te zetten in onze praktijk en niet te telefoneren in de behandelruimte. Daarnaast is het niet toestaan foto’s of filmpjes te maken in de praktijk i.v.m. de privacy van andere patiënten en onze medewerkers.

Handig om te weten

Kwaliteitsverbetering

De orthodontisten zijn ingeschreven in het tandarts-specialistenregister en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Dit verplicht ons te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan orthodontisten worden gesteld. In ons kwaliteitsbeleid zijn verschillende aandachtspunten opgenomen.

 

Nascholing

De orthodontisten nemen zeer frequent deel aan congressen en cursussen.

 

Visitatie

Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega’s als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tijdens deze visitatie wordt de praktijk beoordeeld door ervaren collega’s.

 

Werkoverleg

Er vindt structureel overleg plaats tussen de orthodontisten onderling en samen met de assistenten en andere medewerkers. In deze overleggen bespreken we algemene voortgang, verbeterpunten en ontwikkelingen. Verder vindt ook regulier overleg plaats met andere behandelaars zoals kaakchirurgen en tandartsen.

 

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kun je deze ook melden bij de assistente en/of de orthodontist.

Nog een andere vraag?
Neem dan contact met ons op.